ATV312HU11M2

Fiche technique du produit PDF : 

UGS : 5608755ea921 Catégorie :
frekvenční měnič ATV312 - 1.1kW - 2.4kVA - 74W - 200..240 V - 1 - fáz. napájení

0,00DZD

UGS : 5608755ea921
Produits associés
Référence :

ATV312HU11M2 Marque : Schneider Disponibilité : En Stock • ATV312HU11M2
 • Parametry
 • frekvenční měnič ATV312 - 1.1kW - 2.4kVA - 74W -
 • 200..240 V - 1 - fáz. napájení
 • Hlavní parametry
 • Řada výrobků Altivar 312
 • Typ produktu nebo součásti Frekvenční měnič
 • Cíl výrobku Asynchronní motory
 • Použití výrobku Jednoduchý stroj
 • Provedení montáže S chladičem
 • Označení přístroje ATV312
 • Výkon motoru (kW) 1,1 kW
 • Výkon motoru (hp) 1,5 hp
 • [Us] jmenovité napájecí napětí 200...240 V (- 15...10 %)
 • Frekvence sítě 50...60 Hz (- 5...5 %)
 • Počet fází v síti Jednofázové
 • Síťový proud 10,2 A pro 240 V
 • 12,1 A pro 200 V, 1 kA
 • EMC filtr Integrovaný
 • Zdánlivý výkon 2,4 kVA
 • Maximální přechodový proud 10,4 A pro 60 s
 • Ztrátový výkon ( W) 74 W při jmenovitém zatížení
 • Rozsah rychlosti 1...50
 • Ovl. asynchronního motoru Tovární nastavení: konstantní točivý moment
 • Vektorové řízení bez zpětné vazby s PWM řízením
 • motoru
 • Elektrické připojení Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B,
 • LI1...LI6 svorka 2,5 mm² AWG 14
 • L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- svorka 5
 • mm² AWG 10
 • Zdroj Interní napájení pro logické vstupy při 19...30 V, <=
 • 100 mA pro ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
 • Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty
 • (2.2 až 10 kOhm) při 10...10,8 V, <= 10 mA pro
 • ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
 • Typ komunikačního rozhraní CANopen
 • Modbus
 • Stupeň krytí IP IP20 na horním části bez krycí desky
 • IP21 na připojovacích svorkách
 • IP31 na horním části
 • IP41 na horním části
 • Volitelná karta CANopen daisy chain komunikační modul
 • DeviceNet komunikační modul
 • Fipio komunikační modul
 • Modbus TCP komunikační modul
 • Profibus DP komunikační modul
 • Doplněk
 • Meze napájecího napětí 170...264 V
 • Frekvence sítě 47,5 – 63 Hz
 • Předpokládaný Isc sítě 1 kA
 • Trvalý výstupní proud 6,9 A při 4 kHz
 • Výstupní frekvence 0...500 kHz
 • Jmenovitá spínací frekvence 4 kHz
 • Spínací frekvence 2...16 kHz nastavitelná
 • Přechodové momentové přetížení 170...200 % jmenovitého krouticího momentu motoru
 • 1 / 3
 • Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků.
 • Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívaná.
 • Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití.
 • Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.
 • Brzdný moment 100 % s brzdným rezistorem trvale
 • 150 % bez brzdného rezistoru
 • 150 % s brzdným rezistorem pro 60 s
 • Regulační smyčka Frekvenční PI regulátor
 • Vyrovnání skluzu motoru Nastavitelné
 • Automatické bez ohledu na zatížení
 • Potlačení (odrušení)
 • Výstupní napětí <= napětí napájecího zdroje
 • Kroutící moment 0,6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
 • 1,2 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
 • Izolace Elektrická mezi napájením a ovládáním
 • Počet analog. vstupů 3
 • Typ analogového vstupu AI1 konfigurovatelné napětí 0...10 V, vstupní napětí 30 V max, impedance 30000 Ω
 • AI2 konfigurovatelné napětí +/- 10 V, vstupní napětí 30 V max, impedance 30000 Ω
 • AI3 konfigurovatelný proud 0...20 mA, impedance 250 Ω
 • Doba vzorkování AI1, AI2, AI3 8 ms pro analogový
 • LI1...LI6 4 ms pro diskrétní
 • Doba odezvy AOV, AOC 8 ms pro analogový
 • R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pro diskrétní
 • Lineární odchylka +/- 0,2 % pro výstup
 • Počet analogových výstupů 1
 • Typ analogového výstupu AOC konfigurovatelný proud 0...20 mA, impedance 800 Ω, rozli šení 8 bitů
 • AOV konfigurovatelné napětí 0...10 V, impedance 470 Ω, rozli šení 8 bitů
 • Typ logiky (LI1...LI4) logický vstup nezapojen, < 13 V (stav 1) (LI1...LI6) negativní logika (zdroj), > 19 V (stav 0)
 • (LI1...LI6) pozitivní logika (zdroj), < 5 V (stav 0), > 11 V (stav 1)
 • Počet diskr.výstupů 2
 • Typ diskrétního výstupu (R1A, R1B, R1C) logický reléový, konfigurovatelný 1 Z + 1 V, elektrická odolnost
 • 100000 cykly
 • (R2A, R2B) logický reléový, konfigurovatelný V, elektrická odolnost 100000 cykly
 • Minimální spínací proud R1-R2 10 mA při 5 V DC
 • Maximální spínací proud R1-R2 na indukční zátěž, 2 A při 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
 • R1-R2 na indukční zátěž, 2 A při 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
 • R1-R2 na odporová zátěž, 5 A při 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
 • R1-R2 na odporová zátěž, 5 A při 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
 • Počet diskrétních vstupů 6
 • Typ diskrétního vstupu (LI1...LI6) programovatelný, 24 V 0...100 mA s PLC, impedance 3500 Ω
 • Rozběhové a doběhové rampy Lineárně samostatně nastavitelná. samostatně od 0,1 do 999,9 s
 • S, U nebo uživatelská
 • Dobrzdění do klidu DC proudem
 • Typ ochrany Přerušení vstupní fáze měnič
 • Přepětí a podpětí v napájecí síti bezp. obvodů měnič
 • Bezp. funkce výpadku fáze v napájecí síti, pro 3fázové napájení měnič
 • Přerušení fáze motoru měnič
 • Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí (pouze při zapnutí) měnič
 • Ochrana proti přehřátí měnič
 • Zkrat mezi fázemi motoru měnič
 • Tepelná ochrana motor
 • Izolační odpor >= 500 mΩ p ři 500 V DC po dobu 1 minuty
 • Místní signalizace 1 LED červená pro napětí pohonu
 • Čtyři 7 segmentové zobrazovače pro stav sběrnice CANopen
 • Časová konstanta 5 ms pro změnu žádané hodnoty
 • Rozlišení frekvence Analogový vstup 0,1...100 Hz
 • Jednotka displeje 0,1 Hz
 • Typ konektoru 1 RJ45 Modbus/CANopen
 • Fyzické rozhraní RS485 vícebodová sériová linka
 • Přenosový rám RTU
 • Přenosová rychlost 10, 20, 50, 125, 250, 500 kb/s nebo 1 Mb/s CANopen
 • 4800, 9600 nebo 19200 bps Modbus
 • Počet adres 1...247 Modbus
 • 1...127 CANopen
 • Počet měničů 127 CANopen
 • 31 Modbus
 • Označení CE
 • 2 / 3
 • Pracovní poloha Svislá +/- 10 stupňů
 • Výška 143 mm
 • Šířka 107 mm
 • Hloubka 152 mm
 • Hmotnost přístroje 1,8 kg
 • Životní prostředí
 • dielektrická pevnost 2040 V DC mezi zemí a napájecími svorkami
 • 2880 V AC mezi ovládacími a napájecími svorkami
 • elektromag.kompatibilita Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům vyhovuje IEC
 • 61000-4-4 úroveň 4
 • Test odolnosti proti elektrostatickému výboji vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
 • Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli
 • vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3
 • 1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
 • standardy IEC 61800-3
 • IEC 61800-5-1
 • certifikace výrobku CSA
 • C-Tick
 • DNV
 • GOST
 • NOM
 • UL
 • stupeň znečištění 2
 • stupeň ochrany TC
 • odolnost proti vibracím 1,5 mm (f = 3...13 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
 • 1 gn (f = 13...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
 • odolnost proti otřesům 15 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
 • relativní vlhkost 5...95 % bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-3
 • 5...95 % bez kapající vody vyhovuje IEC 60068-2-3
 • teplota okolí pro uskladnění -25...70 °C
 • teplota okolního vzduchu pro provoz -10...50 °C bez snížení zatížení s ochranným krytem na horní části měniče
 • -10...60 °C s koeficientem snížení zatížení bez ochranného krytu na horní části
 • měniče
 • pracovní nadmořská výška <= 1000 m bez snížení zatížení
 • 1000...2000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
 • Nabídka udržitelnosti
 • udržitelný stav nabídky Výrobek Green Premium
 • RoHS Compliant - since 0913 - Schneider Electric declaration of conformity
 • REACh Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
 • dokument o ekologickém profilu Dostupný
 • instrukce o ukončení životnosti výrobku Dostupný
 • Contractual warranty
 • Záruční lhůta 18 měsíců
 • 3 / 3

Produits qui pourraient aussi répondre à vos besoins

Produits récemment consultés

Aucun produit récemment consulté à afficher
références de produits

100 000 de références

Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre catalogue

livraison rapide

Livraison adaptée à vos besoins

Nos solutions de livraison fiables et rapides facilitent votre quotidien

expert senia electrique

Des conseils d’expert

Recevez une assistance technique de spécialistes pour soutenir vos projets

Panier
Retour en haut